OSLO: – Jeg oppfatter brevet som et tydelig uttrykk for kritikk av tilsettingsprosessen og avtalen, skriver Grøvan i en epost til Fædrelandsvennen.

Brevet ble offentliggjort på Norges banks nettsider, og der slår bankens representantskap fast at det må ytterligere kontrolltiltak til for å sikre at ikke det fortsetter å være bindinger mellom Akostiftelsen og Tangen selv.

Grøvan peker på at ansettelsesavtalen er utenfor det rammeverket Norges Bank har for sine andre ansatte, og at det heller ikke er full åpenhet om selskapene han har plassert i ulike skatteparadiser.

– Forholdene representantskapet peker på i brevet til Stortinget understreker alvoret i saken og begrunner på en tydelig måte hvorfor det velger å sende et eget brev til Stortinget. Brevet avdekker vesentlige kritikkverdige forhold som det er nødvendig at Stortinget går inn i, skriver Grøvan og fortsetter:

Vedvarende utfordringer

– Representantskapet har understreket hvor viktig det er at Norges Bank ikke innretter seg slik at tilliten svekkes. Daglig leder for NBIM (oljefondet) har en sentral stilling i det norske samfunnet, i Norges Bank og i kapitalmarkedene. Representantskapet peker på at tvil om ansettelsesforholdet, potensielle interessekonflikter og usikkerhet om skatte-etiske holdninger, vil kunne innebære vedvarende utfordringer dersom disse problemstillingene ikke løses raskt og tydelig. Representantskapet mener det er uheldig at ikke alle interessekonflikter mellom Tangens økonomi og rollen som daglig leder for NBIM er avklart før ansettelsen. Dette mener jeg er en sentral observasjon fra Norges Banks representantskap, og det er en beskrivelse som Stortinget må ta på alvor.

Stortinget

SV-leder Audun Lysbakken mener Stortinget må gjøre en konkret vurdering av om Nicolai Tangen kan begynne i jobben som oljefondssjef.

– Det er riktig og nødvendig av representantskapet å sende saken til Stortinget. I behandlingen av brevet må Tangens tiltredelse bli tema. Stortinget må gjøre en konkret vurdering av om Tangen kan tiltre, sier han i en mail til NTB etter at representantskapets brev ble offentliggjort sent torsdag ettermiddag.

Dypt problematisk

Lysbakken og SV mener det er dypt problematisk at interessekonfliktene ikke ser ut til å være løst.

– Det var uklokt av hovedstyret i Norges Bank å gjennomføre ansettelsen før representantskapet fikk si sitt om vilkårene. Den beslutningen kan ikke hindre Stortinget i å gjøre en vurdering av om Tangen kan tiltre. Også oljefondet er avhengig av politisk tillit, sier han.

Etter planen skal Tangen tiltre som oljefondssjef 1. september.

Audun Lysbakken (SV) mener at Stortinget må gjøre en konkret vurdering av om Nicolai Tangen kan tiltre i jobben som oljefondssjef. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix Foto: Arkivfoto

Svært alvorlig

Finanspolitisk talsperson i Ap, Hadia Tajik, sier det er svært uvanlig og alvorlig å få et slikt brev fra Norges Banks representantskap

– Det viser at det har vært viktig å gå ansettelsen etter i sømmene. Det er bra at Stortinget nå får mulighet til å gå inn i representantskapets vurderinger, sier Tajik.

Ubesvarte spørsmål

Sps finanspolitiske talsperson, Sigbjørn Gjelsvik, viser også til hvor uvanlig det er at Stortinget får et slikt brev. Han mener det tilsier at det må holdes en høring på Stortinget for alle involverte.

Det gjenstår fortsatt mange ubesvarte spørsmål, sier han.

– De konstruksjoner som skal fungere som en brannmur, framstår mer og mer som en sveitserost når man hører vurderinger fra jurister og eksperter på selskapsrett, sier Gjelsvik.