Nordsjø­dykkere med helt nye opplys­ninger om «Alexander L. Kielland»: - Platt­formen hadde gammel rust på flere brudd­steder