Edda-plattformen omkranset av flere dykkerskip i dagene etter at «Alexander L. Kielland hadde kantret 27. mars 1980.  Edda-plattformen omkranset av flere dykkerskip i dagene etter at «Alexander L. Kielland hadde kantret 27. mars 1980. Foto: Børre Børretzen/Norsk Oljemuseum

Nordsjø­dykkere med helt nye opplys­ninger om «Alexander L. Kielland»: - Platt­formen hadde gammel rust på flere brudd­steder

Nordsjødykkere som dykket på «Alexander L. Kielland» forteller at plattformen hadde gammel rust på flere bruddsteder. Ingen av dem ble avhørt, hverken av granskingskommisjonen eller politiet.