• – Mange mennesker i ulike livssituasjoner har utfordringer med å kjøpe bolig fordi de mangler egenkapital, selv om de kan betjene et boliglån over tid, sier Kirsten Vik og Frode Gundersen fra HSH Utvikling. Her i en 35 kvadratmeters leilighet til 1,8 millioner kroner i St. Joseph, som er til salgs etter leie til eie-modellen. FOTO: Vegard Damsgaard

Ny ordning skal få flere inn på boligmarkedet

En av Kristiansands boligentreprenører lanserer en «leie til eie-modell», der huskjøpere starter med leiekontrakt, opparbeider 15 prosent egenkapital og overtar boligen etter fem år.