Få over­sik­ten: Så mye dyrere blir bolig­lån fra 3 til 12 millio­ner