• Are Osland og Liv Kjær, fra henholdsvis Nordea og DNB, sier folk må ta mer ansvar for egen pensjon framover. FOTO: Kjartan Bjelland

– IPS er ikke for alle

Individuell Pensjonssparing er høstens store sparesnakkis, men bankrådgiverne fra DNB og Nordea er klare på at spareordningen ikke er for alle.