– Det er gjort en solid gjennomgang av hele energisystemet

foto