— Jeg har en drøm om at jeg en dag kan kjøre rundt i bilen min drevet av rent biodrivstoff produsert i Sahara, og at jeg for hver mil jeg kjører, fjerner CO2 fra atmosfæren samtidig som jeg sørger for velstandsøkning til folk i utviklingsland, sier Bellona-Frederic Hauge.

På miljøorganisasjonens 25-årsjubileumskoferanse kom drømmen ett viktig skritt nærmere.

Yara og gjødselsselskapet Qafco blar opp til sammen over seks millioner kroner for å hjelpe Bellona og partnerne med å produsere mat, ferskvann og solenergi midt i ørkenen.

Fjerner CO2

Med ønsker Bellona å vise at det er mulig å produsere kraft, mat og biodrivstoff på en bærekratig måte- samtidig som man fjerner CO2 fra atmosfæren.

Bellona-leder Frederic Hauge er storfornøyd med 25-årsgaven fra de to selskapene.

— En bedre feiring av 25-årsjubileet kunne vi ikke forestille oss, sier Frederic Hauge.

Fra før har Bellona inngått avtale med myndightene i Jordan om å bygge et tilsvarende anlegg i landet, som ble underskrevet under Jonas Gahr Støres statsbesøk i januar i år. UD har også støttet en mulighetsstudie for Jordan-prosjektet med penger.

Mat, energi og biomasse

Sahara Forest Projects konsept kombinerer saltsvanns-drivhus hvor det dyrkes alger og grønnsaker, med konsentrert solenergi som sørger for elektrisitet og vann. Kondens og damp fra anlegget vil sørge for at planter også kan gro i området rundt anlegget, samtidig som prosjektet også vil produsere ferskvann gjennom avsalting av sjøvann. Dyrkingen av alger vil gi verden sårt tiltrengt biomasse som igjen kan brukes til produksjon av energi eller mat.

Bellona mener slike anlegg i stor skala har potensial til å avhjelpe både vann- og matmangelen i verden, i tillegg til å produsere biodrivstoff som ikke konkurrerer med matproduksjonen.

Må fjerne CO2

Kombineres dette med fangst og lagring av CO2-utslipp fra produksjon av bioenergi eller drivstoff, blir regnestykket negativt - Co2 trekkes ut av atmosfæren.

Stadig flere eksperter mener det vil være nødvendig å suge co2 ut av atmosfæren for å nå målet om å begrense den globale oppvarmingen. En måte å gjøre dette på, er nettopp å dyrke hurtigvoksende planter eller alger, bruke dem til å produsere biodrivstoff eller bioenergi, rense utslippene, og lagre CO2-en under bakken.

- Viktig bidrag

En fortsatt upublisert rapport fra det internasjonale energibyrået IEA, viser at slik teknolgi har et betydelig potensial på sikt. Ifølge Tim Dixon ved IEA beregninger kan man ved for eksempel å erstatte en andel av kull i kullkraftverk med biomasse, og rense utslippene, på sikt fjerne 3-3,5 gigatonn CO2 fra atmosfæren.

— Det tilsvarer nesten 10 prosent av utslippene verden må kutte innen 2050, sier Frederic Hauge.

Dixon understreker at den store begrensningen er tilgangen til bærekraftig biomasse. Blir tilgangen bedre, kan slike tiltak på sikt fjerne opp mot 10 gigatonn CO2 fra atmosfæren - eller rundt 25 prosent av utslippskuttene som trengs frem mot 2050. — Man skal selvfølgelig ikke slutte å gjøre alle andre tiltak, men dette kan være et viktig bidrag, sier Dixon.

Starter bygging neste år

Hauge vil foreløpig ikke anslå hvor stort potensiale SFP-kosepetet har. Det er noe mulighetsstudiene skal gi svar på. Undersøkelsene er allerede godt i gang, og planen er at byggingen av anlegget skal starte allerede neste år.

Terje Tollfesen i Yara mener prosjektet er svært interessant. Selskapet bidrar sammen med Qafco, der Yara også eier 25 prosent, med både penger, folk og kunnskap til prosjektet.

— Dette er et visjonært prosjekt for å takle en av verdens største utfordringer, sier han til Aftenposten.no.

— Prosjektets målsettinger sammenfaller med de områdene vi ser for oss at vi kan bidra med løsninger til på sikt - å dyrke mat og biomasse på områder man ikke dyrker noe i dag, legger han til.

— Avtalen med Yara og Qafco representerer et stort skritt mot realiseringen av Sahara Forest Project

Det første trinnet i samarbeidet for Sahara Forest Project AS er å gjennomføre en omfattende mulighetsstudie i Qatar. Yara og Qafco vil bidra finansielt, så vel som med kunnskap og teknisk støtte til Sahara Forest Project AS i disse studiene

Mulighetsstudien har en beregnet kostnad på 4,1 millioner kroner. I tillegg har Yara gitt 2.1 millioner kroner i generell støtte til Sahara Forest Project stiftelsen.

er allerede i gang med mulighetsstudier i jordan, finansiert av ud.

første fysiske installasjon på plass i qatar i juli.

vil starte allerde neste år, hvis studiene gir de resultatene vi venter at de vil gjøre.

et visjonøær prosjekt forå takle verdens største utfordringer. kan gi et viktig bidrag til vår visjon om å produsere mer av mindre, sier terje tollfesen i yara.