• Bekymringen for handelskrig og Brexit er foreløpig begrenset hos de to store industribedriftene på Lista, viste det seg. Kraft og nett-tariffer betraktes som viktigere. F.v. Alcoa-topp Kai Rune Heggland, hovedtillitsvalgt Yngve Kronstad-Johansen ved Chassix Norway AS (delvis skjult), hovedtillitsvalgt Ole Stålesen ved Alcoa Lista og næringsminister Torbjørn Røe Isaksen. I bakgrunnen: Christine Spersrud Haug, kommunikasjonsrådgiver i Nærings- og fiskeridepartementet. FOTO: Rune Øidne Reinertsen

Næringsministeren på Lista: – EØS-avtalen redder oss

Næringsministeren kom til Alcoa Lista og bildelfabrikken for å snakke om handelskrig, men bekymringene viste seg å være begrensede. Til gjengjeld fikk han klar tale om Statnetts tariffhopp.