• Eksempel på aktiva for et kraftselskap: Den nye dammen i Skjerkevatn/Nåvatn. Bildet ble tatt i 2016 og i den originale bildeteksten står det blant annet at «80 mann flytter 1,2 millioner kubikkmeter stein.» FOTO: Kjartan Bjelland (arkiv)

Dammer og turbiner kan løse eierfloke

At Statkraft tar med seg ut deler av produksjonsanleggene til Agder Energi og Skagerak Energi, kan løse eierfloken i en mulig sammenslåing. Løsningen skisseres i fusjonsanalysen.