Mener kvinnelige ledere er ekstra viktige i kriser