Her ses den nye asfaltfabrikken til venstre i bildet, den gamle som snart skal skrotes til høyre. Nede til høyre er administrasjonsbygningen. Ellers viser jo dronebildet at anlegget på Rugsland er svært, og at det det fortsatt finnes enorme masser som kan utnyttes, selv etter mange tiårs uttak. Her ses den nye asfaltfabrikken til venstre i bildet, den gamle som snart skal skrotes til høyre. Nede til høyre er administrasjonsbygningen. Ellers viser jo dronebildet at anlegget på Rugsland er svært, og at det det fortsatt finnes enorme masser som kan utnyttes, selv etter mange tiårs uttak. Foto: Kristin Ellefsen

Ny asfaltfabrikk på Rugsland