Avtalen mellom Ica og Norgesgruppen skulle tre i kraft 1. april. Nå utsetter de implementeringen. Foto: Signe Dons

Det var i januar Aftenposten avslørte at Ica overlater 60 prosent av innkjøp og logistikk til hovedkonkurrent NorgesGruppen.

Avtalen mellom de to skulle trådt i kraft 1. april, men etter at Konkurransetilsynet varslet midlertidig stans av avtalen, har de to aktørene bestemt seg for å utsette implementeringen frem til Tilsynet konkluderer.

- Vi må utsette prosessen, sier Bjørn Takle-Friis i Ica Norge om avtalen som skulle tre i kraft 1. april. Foto: Ica Norge

Ica og NorgesGruppen hadde frist 8. mars med å gi en tilbakemelding på den midlertidige stansen av avtalen og Tilsynet sa den gangen at de skulle behandle saken så raskt de kunne.

Ingen tilbakemelding

Foreløpig har ikke Ica fått noen tilbakemelding fra Tilsynet, sier kommunikasjonsdirektør Bjørn Takle-Friis i Ica Norge.

— Vi ser at vi må utsette prosessen til vi får en avklaring fra Konkurransetilsynet, sier Takle-Friis til Aftenposten.

Han håper at svaret kommer rask, slik at de får kommet i gang med avtalen.

— Vi har kommet med ny informasjon om avtalen til Tilsynet, og det er vel dette de bruker litt tid på å gå gjennom, sier han.

Ica og NorgesGruppen startet arbeidet med å samkjøre innkjøp og logistikk allerede da de undertegnet avtalen i januar. Selve implementeringen skulle gå gradvis fra 1. april, og det er denne implementeringen de to har stanset.

Vil gi beskjed

— Vi gjør regning med at Konkurransetilsynet gir oss en tilbakemelding raskt, men ser at vi ikke får det før 1. april, som er 1. påskedag, sier Takle-Friis.

Konkurransetilsynet sier til Aftenposten at det ikke er noen frist for å melde tilbake på et midlertidig vedtak, men at de ønsker å gi en tilbakemelding til aktørene når beslutningen er tatt, enten den går i den ene eller andre retningen.