Bjarne Skeies tre hovedselskaper fikk intet dårlig år i 2020, men fortsatt strever han med alle de juridiske og finansielle viderverdighetene i «seismikksaken». Bjarne Skeies tre hovedselskaper fikk intet dårlig år i 2020, men fortsatt strever han med alle de juridiske og finansielle viderverdighetene i «seismikksaken». Foto: Kjartan Bjelland (arkiv)

Rimelig godt Skeie-år, men plages av «seismikksaken»