– Vi heller mot at Norges Bank vil ta nok en heving på 0,5 prosentpoeng, men det er vanskelig å vite hva de vil lande på, sier Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB Markets.

Haugland forklarer deres vurdering slik.

– Temperaturen i norsk økonomi holder seg høyere enn Norges Bank hadde trodd, og inflasjonen overrasket på oppsiden. Det var også en overraskelse som vitnet om en bredt basert høyere prisvekst. Prisene steg mer enn ventet i så mange kategorier, sier sjeføkonomen.

Økonomene er denne gangen ganske delte i synet på sentralbanken vil gjøre. Marius Gonsholt Hov, sjeføkonom i Handelsbanken, er blant dem som tror sentralbanken roer tempoet til en heving på 0,25 prosentpoeng.

– Nå er vi oppe på relativt høye rentenivåer, til et klart innstrammende nivå, og renten skal videre opp. Man trenger ikke skynde seg videre selv om tallene i det siste har overrasket. Man kan bruke litt mer tid på å se det an, sier Hov.

Marius Gonsholt Hov, sjeføkonom i Handelsbanken. Foto: Hanna Kristin Hjardar / E24

Varslet flere økninger

Norges Bank har det siste drøye året satt opp renten i rask fart for å prøve å dempe den skyhøye prisveksten, og banken har fulgt etter med å sette opp sine utlånsrenter.

Sentralbanken hevet renten med 0,5 prosentpoeng – dobbelt så mye som vanlig – til 2,25 prosent på møtet i september. Det var den tredje doble hevingen på rad, noe som tok styringsrenten til det høyeste siden 2011.

Sentralbanken varslet samtidig nye hevinger i både november, desember og mars.

Prisveksten i Norge har siden den gang kommet inn på et høyere nivå enn ventet for september. Arbeidsledigheten fortsatte å ligge på et svært lavt nivå i oktober, og under det Norges Bank hadde sett for seg. Norsk økonomi vokste også litt mer enn sentralbanken ventet i august, samtidig som tallene for juni og juli ble justert opp.

– Trenger kanskje ikke kjempehevinger nå

Swedbank tror som DNB Markets at dette bildet bringer med seg en ny renteheving på 0,5 prosentpoeng til uken.

– De ønsker å hindre at høy inflasjon og et stramt arbeidsmarked skal fyre opp under lønns- og prisspiraler, sa sjeføkonom Kjetil Martinsen i Swedbank til E24 på fredag.

Hov i Handelsbanken mener på sin side det er naturlig at man nå tar ned farten litt på innstrammingene.

– Det er rentemøter i fleng fremover, så de har god tid til å sette renten videre opp. Man trenger kanskje ikke å ta kjempehevinger nå. Pilene peker mot en svakere utvikling for norsk økonomi, sier sjeføkonomen.

Han trekker da blant annet frem Norges Bank-undersøkelsen Regionalt Nettverk, som tar temperaturen på norsk økonomi fire ganger i år. I september-utgaven av rapporten meldte bedriftene om rekordhøy prisvekst og svakere aktivitet, og at de venter produksjonsfall det neste halve året.

– Det er noe med å ligge litt på været. Vi mener det ikke er nødvendig med en dobbel renteheving, sier Hov.

Hov og Haugland i DNB Markets har landet på to forskjellige syn, men begge er klare på at de kan se for seg at Norges Bank ikke gjør som de venter. Haugland trekker frem forsinkelser i når rentene slår inn for folk som et mulig argument for å roe ned, mens Hov peker på høyere inflasjon enn ventet og stramt arbeidsmarkedet som faktorer som øker risikoen for en kraftigere heving.

– På tide å la det hvile litt

Sentralbanksjef Ida Wolden Bache har nylig også trukket frem svakere vekstutsikter som en sentral faktor.

I forrige uke sa Wolden Bach at hun tror det blir vanskeligere avveininger fremover. Sentralbanksjefen ser et omslag i norsk økonomi, som gir en tøffere balansegang mellom å dempe prisveksten og ta hensyn til økonomisk vekst og arbeidsledighet.

– Vi er i en situasjon hvor vi på den ene siden opplever høy inflasjon som tilsier en høyere rente isolert sett, men samtidig når vi ser fremover at veksten avtar og vi får en svakere økonomisk utvikling, da er det en mer krevende avveiing for en sentralbank, sa sentralbanksjefen til E24.

Jan Ludvig Andreassen, sjeføkonom i Eika-gruppen, tolker uttalelsene til Wolden Bache om vanskelige avveininger i retning av at det kommer en heving på 0,25 prosentpoeng til uken.

Nå er det på tide å la det hvile litt. Jeg har sagt det hele tiden at man har gått for raskt frem, og håper inderlig at de ikke gjør noe i desember, sier Andreassen.

Sjeføkonomen tror likevel sentralbanken vil varsel en ny renteheving på 0,25 prosentpoeng på neste møte i desember, og at renten vil krabbe seg opp med slike mer normale hevinger til en topp på 3,25–3,5 prosent en gang neste år. Det er høyere enn Norges Banks eget anslag fra september om at renten øker til rundt 3 prosent i løpet av vinteren.

Jan Ludvig Andreassen, sjeføkonom i Eika Gruppen. Foto: Hanna Kristin Hjardar / E24

Pressekonferanse mot normalt

Rentemøtet til uken blir ikke helt som vanlig. Dette er et såkalt mellommøtet, som betyr at det ikke kommer nye analyser og anslag fra Norges Bank i form av en Pengepolitisk rapport.

Likevel skal sentralbanksjef Ida Wolden Bache holde pressekonferanse etter beslutningen, mens det vanligvis bare sendes ut en pressemelding ved mellommøtene.

– Det sier noe om situasjonen og at det er stadig mer pedagogisk krevende for Norges Bank, sier Hov i Handelsbanken.

– Dette er en situasjonen som er helt uvant for veldig mange. Man hever renten inn i en resesjon med viten og vilje, og da er det krevende å forklare hvorfor, legger sjeføkonomen til.