Sendte brev til statsråden: – Redd lufta går ut av ballongen