Svak norsk krone og refusjon av avgifter gjorde at utlendinger «kastet seg over» norske bruktbiler i år, mente Askeladden-bedriften Rebil i oktober.

I statsbudsjettet for neste år endres satsene for refusjon av avgiften.

Det kan forandre store deler av bruktbilmarkedet.

Sparer én milliard

Siden 2014 har man fått igjen engangsavgiften man betalte for å registrere bilen i Norge når man eksporterer bilen til utlandet.

– Endringen innebærer at refusjon skal beregnes ut fra den avgiften som ble betalt da kjøretøyet var nytt – ikke slik det er nå, at refusjonen tar utgangspunkt i dagens avgiftssatser, skriver Opplysningsrådet for Veitrafikk.

Effekten av endringen er essensielt at man får igjen mindre fra staten når man eksporterer en bruktbil. Med satsene, kronekursen og avgiftene man har i dag, kan man tjene store penger på å eksportere bruktbiler til utlandet.

I 2023 anslår skatteetaten at staten vil bruke til sammen 1,4 milliarder på å betale tilbake engangsavgifter til eksportører.

Det er ventet at staten skal spare en milliard kroner på satsendringen som kom i statsbudsjettet.

– Rettferdig og fornuftig, sier vekstsjef og analyseansvarlig i Rebil, Jonathan Parr.

– Jeg tenker at det er bedre at skattepengene går til lavere bilavgifter her hjemme i Norge enn at vi subsidierer det europeiske bilmarkedet med unødvendig lave priser, mener Parr.

For åtte år siden ble det eksportert én bruktbil fra Norge. Nå er det blitt en milliardindustri. Foto: Lise Åserud / NTB

– Tilbudet blir større

Rebil, som kjøper og selger bruktbiler, anslår at selskapet vil få en omsetning på minst 400 millioner kroner i 2023. Selskapet har hatt eksport som et satsingsområde. I år forventer bruktbilforhandleren å få oppunder 80 millioner kroner av myndighetene i refusjon på engangsavgift for eksporterte bruktbiler.

Selskapet mener endringen i refusjonsordningen vil føre til at mange norske bruktbiler faller i verdi.

Parr anslår for eksempel et prisfall på mer enn 100.000 kroner på en Ford Torneo 2020-modell, som de tidligere i år eksporterte for 609.000 kroner.

Selv om selskapet vil tjene mindre på eksport neste år, legger ikke Rebil eksporten på hylla enda.

– Vi forholder oss til forutsetningene, avgiftsnivåene og reglene som gjelder hele tiden. Hvis det er marked for eksport så fortsetter vi, sier Parr.

SELG: Hvis du skal selge en brukt fossilbil, er nok tiden inne nå, tror Parr. Foto: Adrian Nielsen / sipausa

Han sier også at de nye avgiftsendringene kommer til å påvirke markedet i stor grad.

– Endringen gjør at flere biler vil bli værende på det norske markedet. Tilbudet blir større, og bruktbilprisene vil gå ned, sier Parr.

Selg før nyttår

Parr tror også at prisene på enkelte biler kommer til å falle mer enn andre.

– Dette gjelder de bilene der refusjonen blir kraftig skjerpet, som typisk er fossilbiler fra 2014 til 2020, sier Parr.

– I år har det vært en voldsom etterspørsel fra utlandet for fossile biler. Vi forventer at den etterspørselen skal kraftig ned. Det vil bli en korreksjon i prisene i markedet.

Hvis man er i markedet, sier han det vil være en god ide å selge en slik bil før nyttår, før de nye endringene trer i kraft.

– Planlegger du å kjøpe, bør du tenke nøye gjennom hvilken pris du betaler, mener Parr.

– Det er vanskelig å si hvor raskt dette går, men det er klart at en stor del av etterspørselen forsvinner når denne avgiftsendringen kommer, sier han.