Bøylefoss Kraftverk i Froland er største kraftproduksjonsenhet i det børsnoterte Arendals Fossekompani-konsernet, som har produsert strøm og vært børsnotert siden 1913. Men første kvartal 2020 ble svakt. Bøylefoss Kraftverk i Froland er største kraftproduksjonsenhet i det børsnoterte Arendals Fossekompani-konsernet, som har produsert strøm og vært børsnotert siden 1913. Men første kvartal 2020 ble svakt. Foto: Arkiv

Underskudd for Fossekompaniet