OSLO: Departementet framhever at innsatsen for klima, fornybar energi og landbruk øker.

Budsjettet tilsvarer 1 prosent av statsbudsjettet for 2012. Det er en prosentvis nedgang fra årets budsjett, som utgjorde 1,02 prosent, og fra budsjettet i 2009, da bistand utgjorde 1,09 prosent.

Summen på 27,8 milliarder er en økning på 0,4 milliarder fra årets budsjett på 27,4 milliarder.