Coronapandemien skjøt fart i polsalget grunnet nedstenging av samfunnet, og satte salgsrekorder for Vinmonopolet.

Nå som uteservingen og grensene til Sverige er åpnet vises det på tallene.

Tall fra Vinmonopolet viser at salgsnedgangen målt i liter til og med april var på 18 prosent fra samme tid i 2021. For vin var nedgangen på 20 prosent.

Innsyn i en månedsrapport fra mars viser det finansielle bildet. Omsetningen så langt i år var da over en milliard kroner lavere enn de tre første månedene i fjor.

– Tallene er som ventet. Vi ligger midt mellom resultatene fra 2019 og 2021, sier Jens Nordahl, presseansvarlig i Vinmonopolet.

Jens Nordahl, presseansvarlig i Vinmonopolet, tror det vil ta tid før salget normaliserer seg etter pandemien. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB

Fremdeles grensehandeleffekt

– Utelivet har nok tatt seg fullt opp, men grensehandelen tror vi ikke er normalisert ennå, så dette bidrar til å forklare hvorfor vi ligger 24 prosent over første tertial 2019, som jo var siste normalår, sier Nordahl.

Han viser E24 en graf fra Vinmonopolets butikk i Kongsvinger, helt inntil svenskegrensen, og også her er salget markant høyere enn fra før pandemien.

– Det er samme bilde i Fredrikstad og andre lokasjoner nær grensen. Dessuten er heller ikke flytrafikken og taxfreesalget tilbake der den var før pandemien, sier Nordahl.

Vinmonopolet anslår at omsetningen ikke vil være «normal» før i 2024.

Grafen under viser at selv om salget er langt under nivåene under coronakrisen, så er man fremdeles godt over normalåret 2019.

Foto: Vinmonopolet

Dyrere alkohol

Den høye inflasjonen preger nordmenns lommebok i disse dager, og alkoholen er ikke noe unntak.

Månedsrapporten for mars viser at prisutviklingen (grossistpriser vektet for salg) er opp seks prosent, og for alkoholfri drikke rapporteres prisøkningen til åtte prosent.

Så langt i år er prisutviklingen økt med fem prosent, hvor vin leder an med en økning på seks prosent fra året før.

Nordahl i Vinmonopolet påpeker at på samme måte som i dagligvarebransjen kan leverandørene bare øke prisene tre ganger i året (hvert tertial), og neste økning er i mai.

Han påpeker at vinmarkedet er globalt og påvirkes på lik linje som andre varer som importeres fra utlandet.

– Den prisøkningen som er i markedet er et resultat av inflasjonen. Svak kronekurs og økte råvarekostnader spiller inn, som for eksempel drivstoffkostnader.

I regnskapet presentert i mars-rapporten er også varekostnaden betydelig høyere enn budsjettert, og teller 3,4 milliarder kroner så langt i år, 240 millioner kroner mer enn budsjettert.

LANGE KØER: Under coronapandemien var det lange køer for å komme inn på Vinmonopolet Foto: Javad Parsa / VG

I mars var Vinmonopolets omsetning så langt i år på 3,92 milliarder kroner, ned fra 4,99 milliarder året før.

Ifølge prognosen i mars-rapporten ligger totalomsetningen for hele året til å lande på 17,5 milliarder kroner, rundt tre hundre millioner over opprinnelig budsjett.

Resultatet før skatt er anslått til 254 millioner, 14 millioner kroner mer enn budsjettert.