Havvind: – Vi må ut og konkurrere internasjonalt!

Bildet er fra Equinors Hywind Buchan vindmølleanlegg utenfor Skottland. «Skal målet om 400 GW kraftproduksjon nås, trengs 27.000 turbiner á 15 MW», sier Rune Klausen, prosjektleder for klyngeorganisasjonen Fremtidens havvind. Foto: Øyvind Gravås, Equinor (arkiv)