Alma Kavara er blant de ansatte hos Alloc som håndterer maskinen som presser sammen forskjellige deler av laminatet. Mye er automatisert hos hjørnesteinsbedriften, også på Kavaras arbeidsstasjon, men fortsatt trengs kapabel, manuell arbeidskraft. Faktisk har Allocs bemanning ligget stabilt på 200 personer i mange år. Alma Kavara er blant de ansatte hos Alloc som håndterer maskinen som presser sammen forskjellige deler av laminatet. Mye er automatisert hos hjørnesteinsbedriften, også på Kavaras arbeidsstasjon, men fortsatt trengs kapabel, manuell arbeidskraft. Faktisk har Allocs bemanning ligget stabilt på 200 personer i mange år. Foto: Rune Øidne Reinertsen

Alloc automatiserer for å øke produksjonen