• Alma Kavara er blant de ansatte hos Alloc som håndterer maskinen som presser sammen forskjellige deler av laminatet. Mye er automatisert hos hjørnesteinsbedriften, også på Kavaras arbeidsstasjon, men fortsatt trengs kapabel, manuell arbeidskraft. Faktisk har Allocs bemanning ligget stabilt på 200 personer i mange år. FOTO: Rune Øidne Reinertsen

Alloc automatiserer for å øke produksjonen

Alloc automatiserer for å vokse, ikke for å nedbemanne. Sammen med hjemflagging av viktige deler av verdikjeden har det gitt hjørnesteinsbedriften et løft.