• Geir Jørgensen (48) tar over som sjef for Næringsforeningen i Kristiansandsregionen når Anita S. Dietrichsons forlengede åremål utløper ved årsskiftet. FOTO: Næringsforeningen i Kristiansandsregionen

Han overtar i Næringsforeningen

Når Anita S. Dietrichson slutter som sjef for Næringsforeningen ved nyttår, overtar Geir Jørgensen. De skal jobbe i tospann fra 1. november.