Den lite ettertraktede prisen deles ut daglig til landene som «gjør mest for å bidra minst» under klimaforhandlingene og ble først delt ut under klimaforhandlingene i Bonn i 1999.

CAN mener Norge vil utvikle, ikke avvikle olje- og gassproduksjon og driver lobbyvirksomhet for dette på COP og i utlandet.

– Det er helt på sin plass at Norge blir kåret til «dagens fossil» og at dobbeltrollen vår som klimaforkjemper og olje- og gassprodusent får oppmerksomhet på klimatoppmøtet i Glasgow. På kort tid har Støre belært FN om at gass er en energikilde for framtida, samtidig som han har lagt fram konkrete forslag for å bekjempe klimaendringer, sier generalsekretær Karoline Andaur i WWF Verdens naturfond.

Statssekretær Tale Jordbakke ved Statsministerens kontor vil overfor NTB ikke kommentere selve tildelingen, men påpeker at det viktigste nå, er å kutte utslippene.

– Regjeringen har som mål å kutte klimautslippene med 55 prosent innen 2030, skriver hun.

Jordbakke legger til at Norge skal doble klimafinansieringen, slik at også fattige land kan utvikle ny teknologi og gå over til fornybar energi. I tillegg sier hun at Norge leder an i utviklingen av ny og grønn teknologi, blant annet med karbonfangst og lagring.