Jens Ulltveit-Moe: – Pande­mien er en lett oppvar­ming til klima­krisen