• Gards administrerende direktør Rolf-Thore Roppestad informerer generalforsamlingen. Blant de viktige punketene i budskapet: Forrige regnskapsårs sure tap er mer enn tjent inn igjen i løpet av dette, første halvåret. Utover det dreide mye seg om miljø- og bærekraftspørsmål. FOTO: Rune Øidne Reinertsen

Gards sure tap tjent inn igjen

Gards sure fjorårstap er mer enn tjent inn igjen allerede. Men også i sjøforsikring dreier mye seg om bærekraft nå.