Fortvilte ansatte får ikke lønna si: – Det er helt krise