Kraftig vekst i etterspørsel - flere vil ha avdragsfrihet

foto