Kommunen reagerer: Bygde volleyballbane uten å søke