– Vi har fått tilgang til politikere, og vi har lært mer om hverandre