Det er ulike definisjoner på skatteparadiser, men fellesnevneren er steder uten eller med svært lav skatt, og med strengt hemmelighold om finansielle operasjoner. Å etablere kontorer i et skatteparadis er i seg selv ikke ulovlig. Men hemmeligholdet gjør det vanskelig å undersøke om selskaper som er registrert der betaler riktig skatt.

Les også:

Få svar

Luxembourg, Bermuda, Kypros og Cayman Islands blant verdens fremste skatteparadiser ifølge Financial Secrecy Index, en årlig rangering av land med økonomiske hemmelighold. Det er nettopp i disse landene 20 selskaper på Oslo Børs har kontorer.

Aftenposten spurte selskapene hvorfor de er registrert der, hvor mange lokalt ansatte de har, hvor selskapets ledelse sitter og om selskapet har noen skattemessige fordeler ved å være der.

Vi ble møtt med taushet og knappe svar.

Syv selskaper ga ingen respons. Andre henviser kun til årsrapporter eller retningslinjer som gir dem munnkurv om tematikken.

— Vi har nok en policy der vi ikke ønsker å kommentere dette spesielt, sier Geir Karlsen i Songa Offshore, som har 20-30 personer ansatt på Kypros.

Golden Ocean Group er registrert på Bermuda. Der stopper informasjonen de vil dele med Aftenposten.

- Vi ønsker ikke å kommentere noe mer rundt dette, sier Birgitte Vartdal i Golden Ocean Group Limited.

- Ingen skatt

BW Offshore, som også er registrert på Bermuda, tar imidlertid bladet fra munnen.

- Vi har hatt god erfaring ved å være på Bermuda i en årrekke. Det er forutsigbare betingelser, både lovmessig og skattemessig, sier finansdirektør Knut Sæthre.

Selskapet har vært registrert på Bermuda siden 1970-tallet, og har i dag én ansatt på øya.

- Hvilke skattemessige fordeler har dere av å være der?

— Det er ingen skatt på Bermuda. Det er flere jurisdiksjoner som ikke har skatt, men vi har gode erfaringer med Bermuda, sier han.

- Ingen skattefordeler

Prosafe flagget ut av Norge til Kypros på grunn av «uforutsigbare rammebetingelser».

- Vi har ingen skattemessige fordeler av å være lokalisert på Kypros, bortsett fra at forutsigbarheten er bedre, samt at fleksibiliteten gitt vår internasjonale holdingstruktur er bedre, sier Karine Cosemans.

DnB Nor har hatt kontor i Luxembourg i 25 år.

- Vi er der fordi dette er et sentralt distribusjonsknutepunkt midt i Europa, og alle våre dyktige europeiske konkurrenter også har Private Banking-kontorer der. DnB NOR har ingen skattemessige fordeler ved å ha kontor i Luxemburg, sier informasjonsdirektør Thomas Midteide.

John Fredriksens Frontline har hovedkontor i Hamilton på Bermuda.

— Vår forretningsdrift er internasjonal. Vi opererer i flere land og betaler skatt til disse i henhold til deres lovgivning, sier Aage K. Østern i Frontline Management, uten å ville gå inn på selskapets tilstedeværelse i Bermuda spesielt.

- Lider

Svarene tilfredsstiller ikke Attac Norge, som i flere år har kartlagt bruken av skatteparadiser for selskaper på Oslo Børs.

— Bruken er problematisk fordi den hindrer demokratisk kontroll gjennom innsyn. Det er tydelig at selskapene på Oslo Børs vil skaffe seg kapital fra Norge, men de vil samtidig slippe unna de krav om innsyn fra myndighetene og offentliggjøring av informasjon som stilles til norske selskaper, kanskje også norske skattekrav, sier Benedikte Pryneid Hansen, leder for Attac Norge.

Hun støttes av Sigrid Klæboe Jacobsen i rettferdig skatt-organisasjonen Tax Justice Network Norge.

— At så få vil snakke om sin tilstedeværelse i skatteparadiser er et veldig sterkt signal om at vi trenger en sterkere regulering på Oslo Børs. Det selskapene gjør blir ikke etterprøvbart og nettopp det muliggjør overflytting av overskudd dit skattene er lavest. Dermed kan selskapene unndra store skattebeløp, sier hun.

Les også: Norske politikere reagerer på skatteparadisbruk

Vil ha nye regler for børsselskaper

Skatteetaten har de siste år skjerpet innsatsen for å avdekke skjulte formuer og overskudd gjemt i lavskatteland.

— Hemmeligholdet hindrer oss i å få ut informasjonen vi trenger for å kunne fastsette riktig skatt for en person eller et selskap. Vi finner ikke ut hvem som er reell eier av et selskap, ei heller verdipapirinformasjon og regnskapsinformasjon om selskaper som kan være hjemmehørende i Norge, sier Henry Larsen, underdirektør i regionavdelingens seksjon for kontroll.

- Sekretessen blir en trussel mot det norske skattefundamentet, sier han.

Skatteetaten bruker i dag 100 årsverk i jakten på skjulte formuer og overskudd. For fem år siden var ingen årsverk dedikert til dette.

- Langt høyere

Larsen tror det reelle tallet på børsselskaper med kontorer i skatteparadiset er langt høyere enn Aftenpostens liste på 20. - Det vil ikke forundre meg om omtrent samtlige børsnoterte selskaper har datter- eller søsterselskaper i skatteparadiser, sier han.

Nå vil Skatteetaten ha nye rapporteringsregler for selskaper på Oslo. De vil at flernasjonale selskaper skal pålegges å inkludere i sine årsrapporter inntekter og skattebeløp for hvert land de opererer i.

— Dette vil lette vårt arbeid med å finne riktig skattegrunnlag for flernasjonale selskaper som er skattepliktige til Norge, sier Larsen.

- Uproblematisk

Børsdirektør Bente Landsnes er positiv til en land-for-land-rapportering, uten at hun synes selskapers tilstedeværelse i skatteparadiser er problematisk i dag.

— Å gjemme overskuddet er ingen fordel for et børsnotert selskap. Et lavt overskudd vil tiltrekke seg færre aksjonærer. Ethvert børsnotert selskap leverer revidert regnskap. Dette er også en kvalitetssikring, sier hun.

Hun understreker imidlertid viktigheten av åpenhet for at børsen skal være troverdig.

— Åpenhet er utrolig viktig for oss. Derfor har vi regler med konsekvenser ved regelbrudd, sier hun.