• Kan få regning på 150 millioner

  • Regning: En halv milliard

I tillegg må kommunen dekke advokathonorarene til dem som blir kritisert i granskningsrapporten.

— Vi ble forespeilet at granskningen ville koste 2,2 millioner kroner, nå ser det ut til å bli 9-10 millioner kroner. Det er ikke bare Briskeby-prosjektet som er dårlig styrt, det har også vært dårlig styring på granskningen, mener Hamar-ordfører Einar Busterud.

Hamar kommune ville gi HamKam en ny storstue på Briskeby. Det ble startet en rekke selskaper som skulle realisere drømmen. Snart kom det hele ut av kontroll, og kommunen måtte gjennom datteren Hamar Energi Holding trå til med nødhjelp.

Det ble beordret granskning av saken. Lynx Advokatfirma fikk jobben. Granskningsrapporten, som ble lagt frem onsdag, konkluderer med mistanke om en rekke lovbrudd.

Stor usikkerhet Kjetil Solbrækken, sekretær i kontrollutvalget i Hamar kommune, bekrefter at sluttregningen for granskningen blir nærmere 10 millioner kroner. Han mener det er synd at det i starten verserte tall på 2,2 millioner kroner og understreker at det ikke ble inngått avtale med Lynx på det grunnlaget.

Han viser til at det første estimatet var 3 millioner kroner etter forprosjektet, men også dette var det stor usikkerhet rundt.

— Vi er godt fornøyd med selve granskningsrapporten, men har fått noen overraskelser underveis når det gjelder prisen. Det var stor politisk vilje for en bred granskning, alle steiner skulle snus. En kontrakt om gransking som inngås med dette som utgangspunkt vil baseres på mye tillit, og vi hadde nok ønsket oss en åpnere og tettere dialog med Lynx underveis, sier Solbrækken og påpeker at kontrollutvalget vil foreta en egenevaluering rundt kontraktsstyringen.

— Umulig å forutse Helge Skogseth Berg, som har ledet granskningen fra Lynx, påpeker at jobben ble mer omfattende enn det var mulig å forutse.

- Det har vært en krevende granskning. Blant annet ble det klart i vår at sentrale personer kom med motstridende forklaringer. Vi har måttet bruke langt mer tid og flere årsverk enn om vi ikke hadde funnet disse forholdene, sier Skogseth Berg som har forståelse for at kommunen mener at det har blitt mye penger.

— Når kommunen bestiller en grundig rapport og vi finner slike forhold må jobben gjøres ferdig. Kommunen hadde ikke kunnet bruke en rapport uten klare konklusjoner, sier granskeren som mener at kontrollutvalget har vært aktivt inne og styrt omfanget ved skriftlige endringer i mandatet - inntatt i rapporten.

Men regningen fra Lynx er ikke den eneste klekkelige advokatfakturaen kommunen vil få i kjølvannet av Briskeby-granskningen.

To tidligere topper i de skakkjørte kommunale selskapene, som får de skarpeste anklagene i rapporten, har brukt advokatfirmaet Schjødt til å forsvare seg. Også to andre topp-advokatfirmaer Selmer og Hjort er hyret inn av henholdsvis rådmannen og Hamar Energi Holding.

- Granskeren er i en slik sak etterforsker, anklager og dommer. For å ivareta rettssikkerheten til de som blir kritisert, har kommunen sagt seg villig til å betale advokatbistand under granskningen, sier ordfører Busterud.

Kommunen har så langt betalt noen hundre tusen til disse, men vet ennå ikke hvor stor totalregningen blir.