Dette, i tillegg til havvind og det maritime, er sentralt når Norge gjester California med et næringslivsbesøk denne uken. Representanter fra norsk næringsliv, politikk og akademia skal virtuelt møte blant andre Californias guvernør Gavin Newsom, representanter fra statens energikommisjonen, og speaker i Representantenes hus, Nancy Pelosi.

California og Norge deler store ambisjoner om morgendagens grønne løsninger. Begge kan vise til offensiv satsing på nullutslippskjøretøy, og California har satt store mål for bruk av fornybar energi.

I 2020 vedtok guvernør Newsom en ambisiøs plan for Zero Emission Vehicles, som innebærer at alle nye biler som selges i staten må være utslippsfrie innen 2035. I den forbindelse ser både politikere og bedrifter etter ledestjerner, strategier og løsninger som har vist seg å fungere i andre markeder. Nå er øynene rettet mot Norge.

Les også: SV går inn for elbilavgift

Takket være omfattende og modige politiske beslutninger leder Norge an i utviklingen. Det er bra for miljøet, men det innebærer også store muligheter for industri og arbeidsplasser. Selskaper som Zaptec og Easee har opplevd imponerende vekst i Norge og internasjonalt.

Tilsvarende har Norges satsing tilrettelagt for amerikanske leverandører. Tesla har i flere år tronet på toppen av Norges mest solgte elektriske biler, og flere amerikanske selskaper ser på Norge som en spennende ”testination” for ny teknologi. Dette er mye takket være vår robuste infrastruktur, forutsigbare rammebetingelser og et klima som gjør at ny teknologi får testet seg under krevende forhold.

Californias guvernør, Gavin Newsom. Foto: Rich Pedroncelli / POOL AP

Men omlegging til en utslippsfri bilpark krever mer enn biler og ladestasjoner. Det krever en betydelig og pålitelig energiforsyning. Derfor er det også spennende at USA og California ser mot Norge og vår sterke posisjon innen havvind som en fremtidig energikilde. Aker Offshore Wind har siden 2018 jobbet med California og Redwood Coast Energy Authority, og sier selv at de ser en nært forestående mulighet for havvindindustrien utenfor den kaliforniske kysten.

Les også, kronikk: Så heftig blir batterirevulosjonen

Norges posisjon fikk et ekstra løft da General Motors i februar utfordret Norges bruk av elektriske biler i sin Superbowl-reklame. Sendingen ble sett av nærmere 100 millioner amerikanere

Verdien i bilprodusentens omtale av Norges status som verdens elbilleder kan riktignok ikke måles i Superbowl-dollar. Verdien ligger i vår egen evne til å omsette lederrollen til eksportmuligheter.