Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet har som ventet besluttet å holde styringsrenten uendret på 0,75 prosent.

Det skjer etter at sentralbanken hevet renten med 0,25 prosentpoeng fra 0,5 prosent i mars.

Torsdagens møte i sentralbanken er et såkalt mellommøte, der det ikke holdes pressekonferanse og normalt ikke gjøres endringer i pengepolitikken.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt opp i juni, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache i en kommentar til rentebeslutningen.

Venter syv rentehevinger før 2024

Da Norges Bank kom med pengepolitisk rapport, la den opp til at renten vil heves ytterligere tre ganger til i år og fire neste år. I tillegg til hevingen i juni er det ventet at årets rentehevinger vil skje på rentemøtene i september og desember.

Komiteen skriver torsdag at de har vært opptatt av at det er stor usikkerhet om konsekvensene for økonomien av krigen i Ukraina.

«Det er en risiko for at prisveksten internasjonalt tiltar ytterligere samtidig som veksten svekkes».

Sjeføkonom i Danske Bank, Frank Jullum, mener dagens rentebeslutning gir noe blandede signaler, men at budskapet stort sett var som ventet.

– Usikkerheten rundt Ukraina, med risiko for høyere inflasjon og svakere vekst, forsterker sentralbankens dilemma, sier han til E24.

Økt prisvekst taler for høyere rente, mens svakere økonomisk vekst peker i motsatt retning.

– Siden mars har risikoen økt på begge sider.

Sentralbanken lufter i meldingen usikkerheten rundt hvordan finansmarkedene og aktiviteten hos Norges handelspartnere vil påvirkes av en rask renteoppgang.

«Komiteen var også opptatt av risikoen for at lønns- og prisveksten skyter fart her hjemme», skriver sentralbanken.

Det understrekes i meldingen at dersom det «blir utsikter til mer varig høy prisvekst», kan renten komme til å settes opp raskere enn renteprognosen fra pengepolitisk rapport i mars la opp til.

– Norges Bank og Fed er to forskjellige verdener

Den amerikanske sentralbanken slo onsdag til med en dobbel renteheving (0,5 prosentpoeng). Det er lite aktuelt for Norges Bank, tror Jullum.

– Norges Bank er ikke så på hælene som andre sentralbanker, men hvis det skulle vise seg at den globale prisveksten slår mer gjennom til norske priser, kan det også ligge an til raskere renteoppgang her hjemme.

– Risikerer vi en dobbel renteheving i juni?

– Det er mer sannsynlig at de i så fall vil heve på mellommøtene, for de er opptatt av at rentehevingen skal være gradvis på grunn av det høye gjeldsnivået i Norge.

Jullum regner da med at dette vil signaliseres både retorisk og i rentebanen før det eventuelt blir aktuelt.

– Vi er ikke der ennå.

Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets Foto: Gabriel Aas Skålevik / DAM

Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets ser heller ikke de store endringene i kursen i dagens beskjed.

– Hensynet til usikkerheten rundt den økonomiske utviklingen og hvordan husholdningene vil tilpasse seg høyere rente fører til at de vil gå gradvis frem, sier hun.

Haugland trekker også frem risikoen for raskere renteheving hvis inflasjonen blir høyere, men tror ikke det blir aktuelt med en dobbel renteheving.

– Norges Bank og Fed er to forskjellige verdener. Powell (den amerikanske sentralbanksjefen) har et mye større problem enn Wolden Bache.

Venter høyere prisvekst

Sentralbanken forventer at kjerneinflasjonen fremover vil løftes på grunn av stigende lønnsvekst og høyere prisvekst på varer som importeres.

«Økte renter vil dempe presset i norsk økonomi, men sysselsettingen ventes å holde seg høy», skriver Norges Bank som også understreker at arbeidsledigheten er lavere enn anslått.

Den totale konsumprisindeksen steg 4,5 prosent i mars, sammenlignet med samme måned året før. Kjerneinflasjonen var i samme periode 2,1 prosent.

Statistisk sentralbyrå skal etter planen legge frem ferske inflasjonstall for april tirsdag 10. mai.