• Bildet er fra 2011, da Siem Amethyst ble døpt ved Silokaia i Kristiansand. Ankerhåndteringsfarkosten inngår fortsatt i Siem Offshores flåte. FOTO: Reidar Kollstad (arkiv)

Forsiktig Siem-optimisme

– 2019 ser bedre ut enn 2018, men fortsatt er ratene for lave til å betjene den investerte kapitalen.