Hos Glencore Nikkelverk går byggingen av det nye kobberelektrolyseanlegget etter planen. Bedriften inngår i konsernets «integrerte nikkel-operasjon», som har en rolle å spille i det grønne skiftet. Hos Glencore Nikkelverk går byggingen av det nye kobberelektrolyseanlegget etter planen. Bedriften inngår i konsernets «integrerte nikkel-operasjon», som har en rolle å spille i det grønne skiftet. Foto: Rune Øidne Reinertsen

Handelskrigen rammet Glencore-konsernet