Rundt 11.600 personer er nå omfattet av tilskuddsordningen for sjøfolk, opplyser Nærings- og fiskeridepartementet onsdag.

I april 2019 var i alt 622 skip registrert i NIS. Departementet poengterer at regjeringen har styrket og utvidet tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk gjennom egne tilskuddsmodeller for sjøfolk på NIS-lasteskip i utenriksfart og for sjøfolk på konstruksjonsskip i NIS.

68 knyttet til endringer

Tilskuddsordningen er lovfestet og er på 1.822 millioner kroner i 2019.

Av de 87 skipene som har kommet til siden 2015, anslås det at 68 har flagget inn i tilknytning til endringene.

– Det at vi nå har et register som ikke lekker skip, er et tegn på en vellykket maritim politikk. Dette har vært ett av målene våre i flere år, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Stabilt antall sjøfolk

– Det viktigste for næringen er at det ikke skjer store endringer i rammebetingelsene, som for eksempel i rederibeskatningen eller nettolønnsordningen. Et stort antall skip under norsk flagg er dessuten viktig for Norges gjennomslagskraft i internasjonale fora, fortsetter Isaksen.

Ifølge tall Statistisk sentralbyrå (SSB) har utarbeidet for departementet, har tallet på norske sjøfolk holdt seg relativt stabilt de siste årene. Per 2018 var antallet om lag 20.100.

Regjeringen la tidligere denne måneden fram en maritim strategi, samt den oppdaterte havstrategi «Blå muligheter». Den har varslet en melding til Stortinget om maritim politikk.