• Som flyveleder på Kjevik vil Tor Kristoffer Granmar bli tilbudt ny jobb i det spanske selskapet. Han stiller seg hundre prosent bak bekymringsmeldingen fra Norsk Flygelederforening. FOTO: Eivind Kristensen

Spansk selskap skal styre Kjevik-tårnet: Nå reagerer flyvelederne

Flygelederforeningen er kritisk til Avinors valg av det omstridte selskapet Saerco til å lede flytrafikken på Kjevik. De mener Avinor har brutt sine egne etiske retningslinjer.