Et flertall på Stortinget ønsker å etablere et «Senter for etter- og videreutdanning av yrkesfaglærere og instruktører i arbeidslivet» ved UiA. Opposisjonsdelen av Sørlandsbenken, her representert ved (fra venstre) Tellef Inge Mørland (Ap), Kari Henriksen ( Ap), Jorunn Gleditsch Lossius (KrF) og Hans Fredrik Grøvan (KrF), mener forslaget har en rekke fordeler. Et flertall på Stortinget ønsker å etablere et «Senter for etter- og videreutdanning av yrkesfaglærere og instruktører i arbeidslivet» ved UiA. Opposisjonsdelen av Sørlandsbenken, her representert ved (fra venstre) Tellef Inge Mørland (Ap), Kari Henriksen ( Ap), Jorunn Gleditsch Lossius (KrF) og Hans Fredrik Grøvan (KrF), mener forslaget har en rekke fordeler. Foto: Kjartan Bjelland

Vil styrke etterutdanningen av yrkesfaglærere

Opposisjonspolitikerne på Sørlandsbenken vil etablere et «Senter for etter- og videreutdanning av yrkesfaglærere og instruktører» ved UiA i Grimstad. – Stort behov for fastere rammer, mener førstelektor.