61 inkassosaker og stygge regnskapstall

Farsund-selskapet Culinae AS, med 61 inkassosaker mot seg, har levert et sterkt forsinket 2015-regnskap.