OSLO: Retten gir dermed også Orkla rett til å bruke betegnelsen «potetgull» når de markedsfører sine produkter.

Maarud varemerkeregistrerte ordet «potetgull» i 2010, men Borgarting lagmannsrett slår fast at ordet ble oppfattet som en beskrivende betegnelse av forbrukerne. Lagmannsretten har lagt vekt på at «potetgull» hadde blitt brukt av både skjønnlitterære forfattere, i lærebøker, i ordbøker og i offentlige dokumenter som alminnelige betegnelser lenge før 2010.

– Vi har akkurat fått den grundige dommen og er glade for at vi har fått fullt medhold i alle våre krav. Retten støtter vår overveldende dokumentasjon på at forbrukere sier «potetgull» når de omtaler potetbaserte snacksprodukter og at betegnelsen er den vanligste i offentlig dokumentasjon, sosiale medier og i litteraturen, sier administrerende direktør Jeanette Hauan Fladby i Orkla Confectionery & Snacks Norge.

Maarud er dømt til å betale saksomkostningene for Orkla på drøyt 800.000 kroner.

– Dette er en mørk dag for oss, sier administrerende direktør Chris Samways i Maarud til Nettavisen.

Han sier at selskapet må bruke litt tid på å sette seg inn i dommen og vurdere om dommen skal ankes til Høyesterett.