• Ketil Bergmann (til venstre), ansvarlig for satsningen på farlig avfall på Returkraft, og Pål Bjørsvik, prosjektleder for farlig avfall, kikker inn i den gigantiske avfallsbunkeren på Returkraft. Her har det nettopp ankommet en tanbil med farlig avfall. Oljeslam skal pumpes inn i bunkeren og senere brennes i forbrenningsovnen. FOTO: Tormod Flem Vegge

Farlig avfall sikrer overskudd for Returkraft

Returkraft i Kristiansand vil gå med overskudd i 2015, blant annet takket være inntekter på farlig avfall.