Av de åtte selskapene som er ført opp på dette skiltet på utsiden av Viking-selskapenes tidligere tilholdssted i Østre Strandgate i Kristiansand, er halvparten slått konkurs. Av de åtte selskapene som er ført opp på dette skiltet på utsiden av Viking-selskapenes tidligere tilholdssted i Østre Strandgate i Kristiansand, er halvparten slått konkurs. Foto: Rune Øidne Reinertsen (arkiv)

Ny Viking-konkurs