– Her skal det trenes på sikkerhet knyttet til daglig arbeid

Slik ser SafeWork Sikkerhetssenter ut for forbipasserende i Hannevikbakken. Nå tas det i bruk for ansatte ved Glencore Nikkelverk, underleverandører, kunder, folk fra andre deler av Glencore-konsernet og kanskje også av andre prosessindustribedrifter på Sørlandet. Foto: Jacob J. Buchard