KRISTIANSAND: Skagerak Trål og Notbøteri. For et herlig navn – det smaker sjø, salt, fersk fisk og maritime tradisjoner. At det attpåtil holder til på selveste Flekkerøy, gjør ikke saken dårligere.

Økonomisk sunt er det også, tydeligvis i stand til å overleve i en verden hvor eksempelvis den fordums, store arbeidsplassen Kristiansands Fiskegarnsfabrikk har bukket under for konkurranse fra lavkostland og blitt til luksusleiligheter i stedet.

Tre karer eier like mye hver i bedriften: Peder Asbjørn Pedersen (daglig leder og styremedlem), Åge M. Tønnesen (styreformann) og Lennart Pedersen (styremedlem). De har et pragmatisk forhold til formalkrav fra Brønnøysund og andre byråkratiinstanser: Det var "7-8" ansatte i fjor, og sykefraværet var "minimalt".

Stå på!

Skagerak Trål og Notbøteri AS
20112010
Inntekter15,814,0
Ord. avskrivninger0,20,2
Driftsresultat2,31,9
Resultat før skatt2,31,9
Anleggsmidler2,02,2
Omløpsmidler5,23,9
Egenkapital2,21,9
Langsiktig gjeld1,31,6
Kortsiktig gjeld3,72,7
Regnskapets info.nivå{numb}
Inntjening{smile}{smile}
Betalingsevne{smile}{smile}
Egenkapitalandel{smile}{smile}
(Alle tall i millioner kroner)