Slik lyder originalteksten til dette bildet fra januar 2017: «Omvisning pågår. F.v. konsernsjef Geir Drangsland, administrerende direktør Tore Hansen, salgssjef Kenneth Olsen og fabrikksjef Atle Uldal.» Anledningen var investeringsprosjektet som skulle settes i gang. Det er blitt forsinket og fordyret. Slik lyder originalteksten til dette bildet fra januar 2017: «Omvisning pågår. F.v. konsernsjef Geir Drangsland, administrerende direktør Tore Hansen, salgssjef Kenneth Olsen og fabrikksjef Atle Uldal.» Anledningen var investeringsprosjektet som skulle settes i gang. Det er blitt forsinket og fordyret. Foto: Rune Øidne Reinertsen (arkiv)

Svakt tredjekvartal fra Byggma