• Statkraft-sjefen Christian Rynning-Tønnesen ligger på lønnstoppen i statens heleide selskaper. FOTO: Audun Braastad, NTB scanpix

Statkraft-sjefen topper i statsbedriftene med 8,6 mill.

Kraftproduksjon og bedriftsoppkjøp gir mest på lønnskontoen til lederne i statsselskapene.