• Slik vil Wind of Change bli seende ut. Det er et spesialskipet for installasjon og vedlikehold av offshore vindturbiner som TTS i Kristiansand skal levere kran, gangvei og et sentralt kontrollsystem til. Alt representerer teknologiske nyvinninger. (Gangveien kan være litt vanskelig å få øye på, der den ligger rett under horisonten og har nesten samme farge, men den strekker seg altså fra skipet og over mot vindturbinfundamentet.) FOTO: TTS

Gjennombruddskontrakt for «rest-TTS»

TTS selger ei nyutviklet kran og en avansert gangvei til et fransk storrederi. Det skjer mens mesteparten av TTS’ virksomhet er i ferd med å bli en del av MacGregor.