Her svir de av 40 liter diesel i timen for å produ­sere snø