• Heidi Sørvig blir ny leder for Kvadraturforeningen og Gårdeierforeningen fra 1. mars 2018. FOTO: Reidar Kollstad

Hun blir Kvadraturens nye sjef

Heidi Sørvig er mest kjent for å fronte reiselivsnæringens sak i landsdelen. Fra mars 2018 skal hun bidra til utvikling og økt handel i Kvadraturen.